POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Website axesoft.ro

Versiune actualizată în Noiembrie 2019

 

Versiune actualizată în Noiembrie 2019

 

Deoarece considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental pentru AXEL SOFT, dedicăm toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerințelor legale şi în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea, principiile şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin website-urile noastre.


Cine suntem

Vă asigurăm că respectăm confidențialitatea datelor dvs. și, de aceea, noi AXEL SOFT IT GROUP S.R.L., numit în continuare ”AXEL”, în calitate de operator de date personale, ne angajăm să protejăm orice informații care identifică sau pot contribui la identificarea unei persoane fizice (“date cu caracter personal”), pe care le colectăm, le prelucrăm și/sau la care avem acces. Acest site http://www.axelsoft.ro numit în continuare ”WEBSITE” este furnizat și administrat de AXEL SOFT IT GROUP S.R.L., cu sediul în București, str. Cireșului nr. 2, sector 2, România, tel: (021) 317.13.52, e-mail: gdpr@axelsoft.ro.

 

Această Politică poate fi completată cu alte informații furnizate de către noi, precum și cu alți termeni și condiții care se aplică în acest website sau față de care v-ați dat consimțământul prin interacționarea cu noi. Recomandările dvs. sunt întotdeauna binevenite.


 

Ce date personale prelucrăm?

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. În timpul proceselor noastre de afaceri este posibil să avem acces la următoarele categorii de date:

 • Date de identificare (de exemplu, numele și prenumele dvs.);
 • detaliile de contact (de ex. adresa fizică a companiei dvs., adresa dvs. de e-mail pentru companie și telefonul companiei dvs.);
 • informații despre interacțiunile dvs. cu conținutul nostru online, cu mediile sociale
 • informații comerciale legate de cumpărare, tipul de produse și servicii cumpărate.
 • înregistrări de consimțământ(de exemplu, opțiunea de înscriere prin e-mail);
 • comentarii și opinii: orice comentarii și opinii pe care doriți să le trimiteți sau publicați în legătură cu AXEL pe platformele sociale, inclusiv pe site-uri, forumuri și comunități.

 

În vederea comunicării în scop de marketing, colectăm date cu caracter personal precum: adresa de e-mail, nume și prenume, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.


 

Care sunt scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării?

Scopurile pentru care putem procesa informațiile personale în conformitate cu legislația aplicabilă, includ: furnizarea de oferte de produse și servicii, precum și activități de comunicare și marketing. Misiunea noastră este să vă ținem la curent cu cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite mesaje directe (e-mail/ SMS/ telefonic/ etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piața și sondaje de opinie.

 

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil și liber consimțit conform prevederilor Art. 6, alin (1), litera (a) și Art.7 din GDPR. Pot exista anumite situații în care ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând prin simpla dezabonare la mesajele primite sau prin e-mail la adresa: gdpr@axelsoft.ro să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs. în cel mai scurt timp posibil.

 

Cum colectăm informațiile despre dvs.

Este posibil să colectăm sau să obținem informații despre dvs. în următoarele moduri:

 • direct de la dvs. (de exemplu, dacă ne contactați prin telefon, e-mail sau canale media sociale);
 • în cursul interacțiunilor noastre cu dvs. (contacte cu echipa noastră de vânzări și marketing sau cu serviciile de asistența pentru clienți cu prilejul unor expoziții sau evenimente tehnice și de business);
 • atunci când faceți publice informațiile dvs. personale (de exemplu, dacă faceți un post public despre noi pe social media);
 • atunci când solicitați accesarea unei versiuni de testare pentru oricare dintre produsele noastre;
 • este posibil să primim informații despre dvs. de la terțe părți (de exemplu, site-uri de rețele sociale).
 • de asemenea, putem reține informații despre dvs. prin simpla evidență a interacțiunilor cu dvs., cum ar fi de ex. detalii despre istoricul achizițiilor, evidența activităților de service, etc.

AXEL nu este responsabil pentru informațiile personale oferite voluntar despre dvs. în paginile publice ale rețelelor sociale sau prin solicitări de ofertă adresate telefonic, prin e-mail sau pe website.

 

Cât timp păstrăm datele dvs. personale

 

AXEL păstrează informații pentru perioade pe care le consideră utile sau conform contractului, legilor sau reglementărilor aplicabile. Informațiile furnizate către noi sunt stocate condiții tehnice și organizaționale adecvate. Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada abonării la newsletter sau pe perioada utilizării soluțiilor software. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau renunțarea la newsletter și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării unui minim de informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Precizia datelor personale prelucrate și minimizarea

AXEL face demersuri rezonabile pentru a vă asigura că informațiile dvs. personale sunt corecte și actualizate, respectând totodată Principiul minimizării datelor prin limitarea la strictul necesar în legătură cu scopurile prelucrării. Pentru a vă exercita drepturile legate de exactitatea datelor dvs., ne puteți oricând contacta pe adresa de e-mail gdpr@axelsoft.ro

 

Colectarea datelor despre minori

Deoarece ne pasă de siguranța și confidențialitatea online a copiilor, nu contactăm cu bună știință sau nu colectăm informații de la persoane cu vârsta sub 16 ani. WEBSITE -ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 16 ani.

 

Cum sunt stocate datele dumneavoastră?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate. Toate documentele care conțin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin reglementările legale în vigoare şi prin proceduri interne. 

 

Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate de AXEL și de compania furnizoare a soluțiilor de securitate ESET, spol. S r.o., cu sediul în Uniunea Europeană: Aupark Tower, 16. Poschodie Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenia. Datele cu caracter personal nu vor fi divulgate altor terțe părți.

Conform legislației în vigoare, datele cu caracter personal obținute pot să fie dezvăluite fără consimțământul utilizatorului spre instituțiile statului abilitate în acest sens, dar numai în urma unei cereri oficiale şi legale adresate operatorului de către acestea.


Transferul internațional de date

AXEL nu transferă informațiile dvs. personale către alte locații din alte țări, în afară de anumite categorii de date despre utilizatori solicitate de producătorul ESET din Slovacia. În calitate de furnizor de soluții software de securitate, AXEL mai poate avea o serie de relații comerciale cu producători și furnizori de servicii internaționali, din Uniunea Europeană sau din afara UE, dar singurele transferuri internaționale de date care se realizează cu aceștia sunt strict de natură comercială și cu acordul părților și constau în datele de contact ale persoanelor care semnează sau girează anumite documente comerciale precum contracte, oferte de produse, facturi. În plus, transferurile de date de acest tip sunt punctuale, și implică un număr redus de persoane.

 

Cum respectăm drepturile dvs. de acces la datele personale

În condițiile prevăzute de Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 

 Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către AXEL conform celor descrise în prezentul document;

 

→ Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea AXEL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea de copii după datele deținute, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 

→ Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către AXEL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și actualizarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. De asemenea, este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

 

→ Dreptul la ștergerea datelor, („dreptul de a fi uitat”), fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

 

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale de natură comercială, cum ar fi obligativitatea păstrării facturilor și altor documente cu valoare contractuală pe perioade cuprinse între 5 și 10 ani;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • există și alte cazuri în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, dar acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe care ne-ar putea pune în situația de a refuza o solicitare a dvs. De ștergere a datelor personale.

 

Totodată, este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, AXEL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea doar pentru scopuri statistice.

 

→ Dreptul la restricționarea prelucrării, în măsura în care :

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 

→ Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv:

 • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit;
 • dreptul ca aceste date să fie transmise de către AXEL  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

 

→ Dreptul la opoziție:

 • în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al AXEL  sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care AXEL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor colectate și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 

→ Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

 

→ Dreptul de renunțare la consimțământ, respectiv retragerea permisiunii de utilizare a datelor personale pentru orice activitate de prelucrare efectuată de AXEL pentru care v-ați dat consimțământul (abonare la newsletter, etc). E important să înțelegeți că retragerea consimțământului pentru un anumit tip de prelucrare a datelor personale se referă doar la prelucrările executate din momentul anunțării retragerii consimțământului, neafectând prelucrarea datelor efectuată pe durata existenței consimțământului și nu va afecta nici acordul dat pentru alte activități sau servicii. Pentru a beneficia de acest drept e suficient să ne contactați prin metodele expuse mai jos și cererea dvs. va fi soluționată în cel mai scurt timp posibil.

 

→ Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) din România, care poate primi sesizări din partea persoanelor vizate la: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Telefon: +40.318.059.211, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul platformei online www.dataprotection.ro.

 

→ Dreptul de a vă adresa Justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate, precum și pentru situațiile în care considerați că operatorul de date personale sau Autoritatea competentă nu au acordat atenția necesară solicitării dvs. de exercitare a drepturilor enunțate.

 

Cum vă puteți exercita drepturile de acces 

Prin această politică AXEL vă asigură că vom acorda în permanență o maximă importanță respectării drepturilor dvs. fundamentale și în calitate de persoană vizată. Suntem convinși că orice solicitare ne veți trimite va fi rezolvată în cel mai scurt timp posibil, în concordanță cu prevederile legislației interne și internaționale și cerințele GDPR.

AXEL a dezvoltat și implementat o procedură specială de soluționare a solicitărilor de acces la date venite din partea persoanelor vizate (clienți și parteneri). Potrivit acestei proceduri, pentru a răspunde cu cea mai mare eficiență solicitărilor dvs. vă rugăm să completați Formularul dedicat solicitărilor de acces, pe care îl puteți descărca de pe WEBSITE-ul nostru (link) sau care vă poate fi trimis prin e-mail sau poștă, în funcție de preferințele dvs. Din momentul în care am primit de la dvs. Acest Formular, pe una din adresele de comunicare de mai jos, vă garantăm un răspuns legat de rezolvarea solicitării dvs. în termen de maxim 30 de zile:

 • Prin poștă: AXEL SOFT IT GROUP S.R.L., București, str. Cireșului nr. 2, sector 2, România
 • Prin e-mail:gdpr@axelsoft.ro

 

În general, AXEL nu va solicita nicio taxă pentru a vă putea exercita oricare dintre drepturile de mai sus. E bine să rețineți că, în cazul în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, neargumentat de repetitivă sau excesivă, legislația în vigoare ne permite să percepem o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea. De asemenea, avem toate temeiurile juridice pentru a nu da curs unei cereri de acces la date în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile fundamentale ale altor persoane vizate.


Cum actualizăm Politica de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru data publicării celei mai recente variante a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul paginii de internet dedicate Politicii de Confidențialitate.